Investeert u mee in hun toekomst?

Voor €200,- ontvangt een meisje in Bangladesh een jaar lang goed onderwijs.

Het is fijn als u zich voor langere tijd verbindt aan de ontwikkeling en de groei van de meisjes in de sloppenwijk. Wij nodigen u daarom uit donateur te worden en regelmatig een gift naar GIDS Bangladesh over te maken.

Voor periodieke overboekingen dient u zelf contact op te nemen met uw eigen bank.

Neemt ook u een deel van het onderwijs van de meisjes voor uw rekening?

U kunt uw donatie ook overmaken op:

NL58 RABO 0126582459
ten name van Stichting GIDS Bangladesh

Stichting GIDS Bangladesh is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarmee fiscaal aftrekbaar.

    Wilt u een gift doneren?

    Hoe vaak wilt u geven?