James & Shila Roy.

De school Light for Girls is in 2008 opgericht door James en Shila Roy. Hun missie is het doorgeven van de liefde van God. Dit doen zij inmiddels met zeven andere leerkrachten op vier scholen. Omdat hij christen is, verloor James eerder zijn baan als leraar. Om dezelfde reden werden zij uit hun huis gezet.

Verantwoording

Actieve betrokkenheid

Door een externe accountant wordt jaarlijks een financieel verslag opgemaakt. Hiermee legt het bestuur verantwoording af aan haar donateurs over de besteding van de overgemaakte gelden. Het verslag wordt digitaal naar de donateurs gestuurd.

Een aantal keer per jaar stuurt GIDS Bangladesh een digitale nieuwsbrief naar de donateurs. Eventuele extra nieuwsberichten worden via deze site doorgegeven. Op aanvraag worden de stichtingsstatuten digitaal toegestuurd.

Stichting GIDS Bangladesh staat bij de KvK ingeschreven onder nummer 01182834.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Help een meisje voor
€ 17,- per maand
!

Jouw gift zorgt ervoor dat één meisje:
• leert rekenen, lezen, naaien en borduren
• dagelijks een gezonde maaltijd krijgt
• betere toekomstmogelijkheden heeft.


Geef meisjes een kans!

Voor 200 euro per jaar helpt u één meisje aan een jaar lang onderwijs.