Girls in Dhaka Slums

 

 

 donateur

Voor €200,- ontvangt een meisje in Bangladesh een jaar lang goed onderwijs. Investeert u mee in hun toekomst? Neemt ook u een deel van het onderwijs van de meisjes voor uw rekening?

Het is fijn als u zich voor langere tijd verbindt aan de ontwikkeling en de groei van de meisjes in de sloppenwijk. Wij nodigen u daarom uit donateur te worden en regelmatig een gift naar GIDS Bangladesh over te maken. Voor periodieke overboekingen dient u zelf contact op te nemen met uw eigen bank.

Natuurlijk kunt u ook, door onderstaand een bedrag in te vullen, via Ideal een eenmalige bijdrage geven.

U kunt uw donatie ook overmaken op:
NL58 RABO 0126582459
ten name van Stichting GIDS Bangladesh

Stichting GIDS Bangladesh is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw gift is daarmee fiscaal aftrekbaar.

 

naar ANBI-portaal 

(c) GIDS Bangladesh